Who puts his best feet forward

Who puts his best feet forward

Deze dynamische compositie verbeeldt een choreografie van wisselende posities.Ieder zet zijn beste beentje voor