Water is on the way

Water is on the way

De bocht van de dijk, het water in de uiterwaarden en rivier lopen gezamenlijk op naar de einder.
Daarmee krijgt dit landschap een enorme ruimte en diepte.
De verticale verftoetsen geven een natuurlijk tegenwicht en balans aan deze horizontale compositie