The not so lost sheep

The not so lost sheep

Bijzondere compositie, sommige vormen wekken slechts de suggestie van schapen.
Door het kleurgebruik ontstaat er een abstract beeld.