Autumn by the river

Autumn by the river

De overhangende boomtakken vormen een poort naar de rivier, waardoor onze blik wordt meegetrokken 

Naar de horizon.