A long way to go

A long way to go

Toen ik in Gameren woonde, ging ik daar graag wandelen aan de dijk.